حضور نیروهای نظامی روسیه در اوکراین قانونی است

ایرنا نوشت:

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل ضمن دفاع از حضور نیروهای نظامی روسیه در اوکراین، دولت موقت در این کشور را غیردمکراتیک و عامل تشدید خشونت های جدید در اوکراین دانست.

ویتالی چورکین در جمع خبرنگاران در سازمان ملل اظهار داشت که عامل تنش های کنونی اوکراین دموکراتیک نبودن دولت کنونی است.

نماینده دایم روسیه در سازمان ملل، پس از نشست شورای امنیت در جمع خبرنگاران گفت که عامل اصلی بی ثباتی اوکراین رد کردن توافق 21 فوریه ساعت ها پس از امضای آن بوده که طبق این توافق دولت اوکراین باید متشکل از تمام احزاب بوده که به مذاکره بر قانون اساسی برای دولت جدید می پرداختند. همچنین این توافق خواستار خلع سلاح شورشی ها می شد که به آن عمل نشده است.

چورکین اظهار داشت که دولت کنونی اوکراین فقط شامل گروه های مرکزی و غربی اوکراین می باشد و این نماینده دموکراسی و خواست مردم نیست.

وی همچنین گفت که روز بعد از توافق 21 فوریه، گروه های شورشی ˈویکتور یانوکوویچˈ رییس جمهوری اوکراین را به کناره گیری از اداره دولت تهدید کرده بودند و به همین دلیل وی مجبور به فرار از کی یف شد.

چورکین اضافه کرد که برکنار کردن او از ریاست جمهوری نیز از راه قانونی صورت نگرفت که نشانه دموکراتیک نبودن دولت جدید است.

نماینده دایم روسیه تاکید کرد که طبق قرارداد روسیه با اوکراین، حضور نیروهای نظامی روسیه در این کشور قانونی بوده و اگر ˈˈیوری سرگی یوˈˈ نماینده اوکراین در سازمان ملل آن را ˈخشونت آمیزˈ عنوان کرده، گفته های وی غیرقابل قبول است.

چورکین تصریح کرد که روسیه، حداقل به علت نزدیکی جغرافیایی بیشتراز کشورهای دیگر که با مداخله بی مورد در اوکراین باعث تنش شده اند خواهان ثبات این کشور است و عامل اصلی وضعیت کنونی اوکراین را حضور بی علت کشورهای زیادی که به جای اجازه برای باز شدن روند سیاسی اوکراین به دست مردمش در امور این کشور دخالت بیجا می کنند، دانست.

52261

کد N153934