چین خواستارتوضیح ژاپن درمورد انباشت ذخایر اتمی دراین کشور شد

ژاپن,هسته ای

تهران- ایرنا- چین باردیگر از ژاپن خواست تا درمورد انباشت ذخایر اتمی دراین کشور به جامعه جهانی توضیح دهد.

به گزارش خبرگزاری شین هوا از پکن،ˈکین جانگˈ سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه با اشاره به این مساله گفت که اورانیوم بشدت غنی سازی شده با قابلیت تولید تسلیحات و نیز ماده ˈپلوتونیومˈ، موادی بسیار حساس بوده و هرگونه عدم توازن در انباشت چنین مواد حساسی می تواند ازنظر امنیت هسته ای و اشاعه آن خطرآفرین باشد.

وی گفت ما کماکان از دولت ژاپن درخواست می کنیم تا رویکرد مسوولانه یی را درقبال این مساله اتخاذ کرده و درمورد انباشت این مواد به جامعه بین المللی توضیح دهد.

براساس این گزارش، اظهارنظرسخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به گزارش های رسانه ای صورت گرفته است مبنی براینکه ژاپن ازدرخواست آمریکا برای بازگرداندن پلوتونیوم دریافت شده در طول جنگ جهانی برای انجام تحقیقات پیروی کرده اما ازتوضیح درمورد مساله اورانیوم بشدت غنی سازی شده خودداری می کند.

چین همچنین تاکید کرده است دولت ژاپن بایستی به پرسش ها درمورد میزان اورانیوم موجود دراین کشور و نیز وضعیت استفاده و انباشت آن توضیح دهد.

آساق**1450**5981
کد N153866