نیروهای روسی پس از ورود به کریمه در محلی نامعلوم موضع گرفتند

واحد مرکزی خبر نوشت:

خبرنگار شبکه پنج تلویزیون فرانسه، در منطقه کریمه اوکراین گفت بیش از دو هزار سرباز روسی وارد منطقه کریمه شده اند.
سباستین گوبر خبرنگار این شبکه افزود سربازان مسلح روسی در نزدیکی فرودگاه بین المللی سیمفروپول مرکز کریمه گشت زنی می کنند. در مسیر منتهی به سباستپول خودروهای زرهی زیادی مشاهده می شوند.
این خبرنگار ادامه داد: من شخصا بیش از بیست دستگاه خودروی نظامی را با پلاکهای روسی مشاهده کردم که روی بدنه آنها پرچم روسیه نقش بسته بود. برخی از این خودروهای زرهی به آتشبار اتوماتیک مجهز هستند ، چندین نفربر و چندین دستگاه کامیون انتقال تجهیزات نیز مشاهده می شد و تانکهای تهاجمی نیز به این سمت می آمدند.
این نیروها از مقابل واحدهای پلیس اوکراین عبور کردند و وارد سینتروپول شدند. در حال حاضر محل حضور دقیق این نیروها مشخص نیست. خبرنگاران حاضر در کریمه نیز از محل دقیق موضع گیری این نیروها اطلاعی ندارند. در سایت اوپراتور مخابراتی اوکراین اعلام شده است بخشی از شبکه در کریمه از کنترل خارج شده است. به نظر می رسد این تحولات به علت محاصره کریمه روی داده باشد این در حالی است که آرامشی عجیب بر شهر سینتروپول حکمفرما است و جو بسیار شگفت انگیز است.

52261

کد N153733