اخبار مصر/

ابقای فهمی در وزارت خارجه/صدور قانون انتخابات طی ساعات آتی

آفریقا و خاورمیانه

ابقای نبیل فهمی در وزارت خارجه و صدور قانون انتخابات طی ساعات آتی از جمله خبرهای مصر به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیل فهمی وزیر امور خارجه مصر اعلام کرد که ابراهیم محلب مامور تشکیل کابینه جدید این کشور، وی را در سمت وزیر خارجه ابقا کرده است.

المصری الیوم نیز به نقل از منابع حقوقی گزارش داد که قانون انتخابات طی ساعات آتی ظرف امروز یا حداکثر فردا صادر خواهد شد. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر نیز در انتظار دریافت پیش نویس این قانون برای تصویب رسمی آن است.

الیوم السابع نیز گزارش داد که ابراهیم محلب امروز فهرست نهایی اسامی وزیران کابینه جدید را به عدلی منصور ارائه می کند. منابع آگاه مصری در این رابطه اعلام کردند که رئیس جمهور و مامور تشکیل کابینه درباره برخی وزارتخانه ها از جمله آموزش عالی، دادگستری، آب و برخی وزارتخانه های حاکمیتی که رئیس جمهور آنها را تعیین می کند رایزنی خواهد کرد.