اعلام طرح جدید وزارت دفاع آمریکا

از کاهش بودجه تا تغییر راهبرد

کد N153609