لبنان ؛ سه گانه مقاومت یا سه گانه طلایی

مقاومت,سه گانه طلایی

بیروت – ایرنا – ناظران معتقدند که سخنان « میشل سلیمان» رییس جمهوری لبنان در یک همایش در بیروت، صحنه سیاسی لبنان را که در آستانه بازگشت به « آرامش و همکاری» بود به مربع اول بازگرداند وهمچون ریختن بنزین بر روی آتش ، تنش سیاسی در این کشور را شعله ورکرد.

به گزارش ایرنا ، سلیمان درسخنرانی روز جمعه خود در همایش « سرزمین من ... فردای روشن» تلاش کرد که سه گانه ساختگی« زمین ، ملت و ارزش های مشترک» را در برابر سه گانه تاریخی وتضمین کننده امنیت و تمامیت ارضی لبنان « ارتش ، ملت و مقاومت » قراردهد.

وی که انتظار می رفت درمقام رییس جمهوری، شخصی بی طرف و فصل الخطاب باشد، در جبهه مخالف مقاومت ضد صهیونیستی ایستاد و از گزینه ای که سال ها منجی لبنان بوده است به عنوان یک معادله «سفت و سخت» یاد کرد و آشکارا خواستار کنار گذاشتن آن شد.

سلیمان گفت : به معادلات سفت و سختی که مانع صدور بیانیه وزارتی دولت جدید لبنان شده است، نچسبید.

رییس جمهوری لبنان همچنین با بی اهمیت جلوه دادن بیانیه وزارتی گفت که اعلامیه بعبدا از این بیانیه با ارزش تر و مهمتر است.

هر دولت لبنان در آغاز کار خود بیانیه ای را که متضمن سیاست ها ، مواضع ، رویکردها و برنامه های آن می باشد ، صادر می کند و به آن بیانیه وزارتی گفته می شود.

اما اعلامیه بعبدا که در کاخ ریاست جمهوری لبنان امضا شده خواستار خویشتنداری و بی طرفی لبنان در قبال بحران سوریه است که با تمسک به این بیانیه عده ای تلاش دارند حزب الله را تحت فشار قراردهند تا از سوریه خارج شده و از حمایت از مقاومت ضد صهیونیستی دست بردارد.

اما این اظهارات رییس جمهوری لبنان واکنش های متفاوتی را در پی داشت.** خطابه قسم یا خداحافظی

روزنامه لبنانی « الاخبار» در واکنش به سخنان سلیمان نوشت : آیا این خطابه قسم دوره جدید ریاست جمهوری بود یا خطابه خداحافظی ؟ آری این خطابه ای برای انفجاری سیاسی بود در زمانیکه رسیدن به تفاهم ها برای چگونگی مقابله با انفجارهای امنیتی نزدیک شده بود.

الاخبار ادامه داد : ناگهان ، میشل سلیمان مقاومت را « سفت و سخت» خواند و خواستار کنار گذاشتن معادله « ارتش ، ملت و مقاومت» و جایگزینی « زمین ، ملت و ارزش های مشترک» شد.

این روزنامه لبنانی افزود : روح کلام سلیمان این بود که دیگر به مقاومت نیازی نیست و تجهیزاتی که فرانسه با دریافت پول های سعودی به لبنان خواهد داد برای آزادی سرزمین های اشغالی کافی است.

الاخبار خاطرنشان کرد: سلیمان حتی « دست پخت بعبدا» را بالاتر از قانون اساسی و برنامه های دولت لبنان خواند.

این روزنامه لبنانی خاطرنشان کرد: شاید سلیمان قانع شده است که سعودی ها در نابودی سوریه موفق می شوند و باید به فرامین آنها گردن نهد و براین اساس دیگر فکر می کند سلاح ارتش برای مقابله با شهروندان لبنانی نیاز است نه رویارویی با تروریست ها و دشمنان و به همین دلیل دیگر نیازی به مقاومت در مقابل اشغالگران وجود ندارد.

الاخبار صحبت کردن سلیمان از ارزش های مشترک را به یک لطیفه تشبیه کرد و نوشت : آیا منظور ایشان از ارزش ها ، فرار از پرداخت مالیات و وارد کردن دوستان و نزدیکان به دولت است و یا مانع محاکمه کسانی شدن که گذرنامه های تقلبی صادر می کنند. آیا سلیمان شیفته فرهنگ سعودی شده است که قبل از ترک بعبدا ما را به آن فرامی خواند و آیا گدایی در داخل و خارج لبنان ازموفقیت های دوران ریاست جمهوری او و یک ارزش است.

این روزنامه لبنانی اضافه کرد : کاش سلیمان سخنرانی خود را مختصر می کرد و می گفت که بیانیه وزارتی باید در یک سطر تاکید کند « دوره ریاست جمهوری سلیمان تمدید شود» و البته تضمین این تمدید در گرو موافقت سعودی ها و گروه آنها در لبنان است و برای خوشایند آنها این سخنان را برزبان آورد. سلیمان ارزش ها را فقط در « خرید و فروش» می بیند.

الاخبار نوشت : مشکل میشل سلیمان این است که به ما فرصت نمی دهد ، خیلی چیزها را فراموش کنیم اما او و دوستانش بدانند ملت لبنان هر سال برای برگزاری جشن های عید مقاومت و آزادی سرزمین های لبنان آماده تر از گذشته هستند و در آینده ما دو جشن خواهیم گرفت ، یک جشن برای تمجید از مقاومت و فرار اشغالگران از لبنان و جشن دیگر خروج « عاشقان دیوانه وار کاخ بعبدا» و البته برای جشن دوم تاسف هم می خوریم.** شما را بازخواست نمی کنیم اما ...

« السفیر» دیگر روزنامه لبنانی نیز با عنوان « پیام وداع ... حضرت رییس جمهوری»، به سخنان میشل سلیمان واکنش نشان داد و نوشت : شما حق دارید در آخرین روزهای ریاست جمهوری خود ، عضله های فکری خود را نشان دهید، حق دارید با کمک مشاوران ، کارشناسان و لغت نامه ها آخرین سطور زندگینامه خود در منصب ریاست جمهوری را به رشته تحریر در آورید در حالیکه آماده می شوید بعداز « قصر بعبدا» شغل دیگری را اختیار کنید.

این روزنامه لبنانی افزود: ما شما را بازخواست نمی کنیم بخاطر سالها عهده دار بودن مقام های نظامی که نیازمند شجاعت و حکمت و سالها عهده دار بودن مقامی سیاسی که نیازمند حکمت و حکمت است، اما این حق را داریم که زندگینامه شما را مرور کنیم، آیا خطابه خود هنگام قسم خوردن در 25 مارس 2008 و بارها تمجید از مقاومت را فراموش کرده اید ؟ و امروز آن را سفت و سخت می خوانید که باید از آن خلاص شد.

السفیر اضافه کرد: اما بدانید مقاومت همزاد و همسن لبنان و حتی رژیم صهیونیستی است، پس با حزب الله شروع نشده که با نبود آن به پایان برسد، چه در بیانیه وزارتی درج و چه درج نشود، مقاومت ریشه در زمین لبنان و قلوب مردم لبنان دارد، این مردم روزی که دولت غایب بود مقابل اشغالگران ایستاد و با ارتش و مقاومت قهرمان جشن پیروزی در نبرد 2006 میلادی را برگزار کرد.

این روزنامه لبنانی ادامه داد: بدانید در پشت سر معادله ارتش ، ملت و مقاومت، مردم لبنان و خون شهدای آنان قرار دارد و آیا برای تمدید دوره ریاست جمهوری نیازمند این کودتا و سخنان هستید؟ آیا برای دستیابی به قدرت باید تاریخ مقاومت را زیر سئوال ببرید که هر خانه لبنانی از جنوب تا شمال لبنان برای آن قربانی داده است.** دست از مقاومت نمی کشیم حتی اگر دولت ساقط شود

اما تجمع علمای مسلمان لبنان با صدور بیانیه ای تاکید کرد : دست از معادله سه گانه ارتش ، ملت و مقاومت نمی کشیم حتی اگر دولت جدید هم ساقط شود.

دربیانیه تجمع علمای مسلمان لبنان آمده است: این معادله چه در بیانیه وزارتی بیاید و یا نیاید یک راهکار عملیاتی مردم لبنان است و هراقدامی برای حذف آن شکست خورده است.

این بیانیه تاکید می کند: اعلامیه بعبدا یک منشور و میثاق ملی نیست و ذکر آن در بیانیه وزارتی هیچ چیز را تغییر نمی دهد و مقاومت راسخ تر از گذشته خواهد بود.

خاورم ** 1324
کد N153560