تظاهرات روز جمعه در مصر دست کم سه قربانی داشت

تظاهرات

تهران - ایرنا - تظاهرات ضد دولتی که روز جمعه در مناطق مختلف مصر برگزار شد، دست کم سه قربانی داشت.

شبکه الجزیره روز شنبه اعلام کرد: اقدام نیروهای پلیس مصر برای متفرق کردن تظاهرات مخالفان دولت موقت در قاهره پایتخت مصر دست کم دو کشته و دهها زخمی بر جای گذاشت و یک نفر هم در اسکندریه کشته شد.

تظاهرات روز گذشته با شعارˈ فاسدان بر ما حکومت نخواهند کردˈ برگزار شد که واژه فاسدان در این شعار، اشاره به کابینه جدید به ریاست ابراهیم محلب است.

تظاهر کنندگان محلب و برخی از وزیران او را ˈباقی مانده از نظام سرنگون شده حسنی مبارکˈ توصیف می کنند.

در حالی که ابراهیم محلب کابینه خود را ˈمبارز و جنگیˈ نامیده و قرار است، این کابینه امروز در برابر عدلی منصور رئیس جمهوری موقت سوگند یاد کند، هفته جدیدی از تظاهرات ضد دولتی روز جمعه در مناطق مختلف مصر آغاز شد.

به نظر می رسد نشانه های جنگی بودن این کابینه حتی پیش از ادای سوگند ظاهر شد زیرا چندین منطقه در مصر از جمله محله ˈعین شمسˈ در شرق قاهره دیروز صحنه درگیری ها بین نیروهای پلیس و تظاهر کنندگان بود.

محله های ˈالمطریهˈ و شهرک نصر هم نا آرام بود و حد اقل 10 نفر در شهرک نصر پس از خشونت های پلیس بازداشت شدند.

تظاهرات در استان های الجیزه، فیوم، الشرقیه، پورت سعید، اسماعیلیه، المنیا، اسکندریه و سوئز هم گسترده بود.

تظاهر کنندگان در همه این استان ها تاکید کردند دولتی که قرار است تا ساعاتی دیگر سوگند یاد کند، نسخه کاملی از سران نظام حسنی مبارک است.

خاورم 1491 **1515
کد N153220