۱۱ مدیرکشتیرانی ایران از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شدند

ایران و اتحادیه اروپا,اروپا,تحریم,اتحادیه اروپا

همشهری آنلاین: مدیر دفتر حقوقی و دعاوی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد : حکم خروج نام ۱۱تن از مدیران این شرکت از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، قطعیت یافته است.

جهان > اروپا- همشهری آنلاین:
مدیر دفتر حقوقی و دعاوی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد : حکم خروج نام ۱۱تن از مدیران این شرکت از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، قطعیت یافته است.

به گزارش ایرنا،برپایه گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشتیرانی جمهوری اسلامی علاالدین سادات رسول گفت : خروج نام 11 تن از مدیران کشتیرانی جمهوری اسلامی از لیست تحریم های یکجانبه اتحادیه اروپا که به موجب حکم دیوان دادگستری اروپا صادر شده بود، پس از گذشت دوره قانونی و عدم تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم صادره ، این حکم قطعیت یافته است.

وی تاکید کرد : براساس حکم صادره این حق برای افراد خارج شده از لیست تحریم‌ها محفوظ خواهد بود که نسبت به جبران خسارات وارده اعم از مادی و معنوی و همچنین هزینه‌های حقوقی مربوطه ناشی از اتهامات بی‌اساس مطروحه، اقامه دعوی کنند.

مدیر دفتر حقوقی و دعاوی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: امیدوار هستیم که اتحادیه اروپا در شرایط رو به بهبود فرآیند مربوط به مذاکرات در حال انجام ژنو، از وارد کردن مجدد اسامی مدیران گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به لیست تحریم‌ها خودداری کند، زیرا چنین اقدامی توجیه حقوقی و قانونی نخواهد داشت.