تحلیلگر آذری: مردم جمهوری آذربایجان خواستار اصلاحات هستند

باکو,وهابی گری

باکو- ایرنا - ˈروشن نوروزاغلوˈ کارشناس مسایل سیاسی جمهوری آذربایجان در واکنش به برخی اظهار نظرها درمطبوعات مبنی بر امکان تکرار حوادث اوکراین در جمهوری آذربایجان گفت : ملت جمهوری آذربایجان نه به دنبال انقلاب بلکه خواستار اصلاحات هستند.

این تحلیلگر آذری، درمصاحبه با هفته نامه اسلامگرای ˈنبضˈ چاپ باکو، تحولات اوکراین را به حوادثی که در سال 1992 میلادی ازسوی ˈجبهه خلقˈ درجمهوری آذربایجان بوقوع پیوست ، تشبیه کرد وبااشاره به اینکه جبهه خلق درآن زمان با توسل به زور واسلحه خود را در صحنه سیاسی و اجتماعی آذربایجان مطرح می کرد، حوادث کی یف را تکرار تاریخ مشابه دانست.

رییس انجمن فرهنگی ودوستی آذربایجان وایران با اشاره به تلاش جناح مخالف دولت آذربایجان در کشاندن این مساله به سطح مطبوعات همانند آنچه که درحوادث اوکراین رخ داد ، تاکید کرد: جناح مخالف دولت آذربایجان باید درک کند که تکرار حوادث اوکراین در جمهوری آذربایجان امکان پذیر نیست.

وی با تاکید بر اینکه مردم جمهوری آذربایجان به دنبال انقلاب نیستند، بلکه آنها خواستار اصلاحات هستند، تصریح کرد: ˈجمهوری آذربایجان درانتظار اصلاحات گسترده ای است و پس از انجام این اصلاحات بسیاری از مسایل موجود در کشور نیز حل و فصل خواهد شدˈ.

این کارشناس آذری درادامه، مساله حقیقی جمهوری آذربایجان را در حال حاضر خطر وهابی گری دانست وگفت: همه می دانند وهابیون ازسوی عربستان سعودی تامین مالی می شوند و بنا به دلایل مشخص وهابیون در سال 2006 میلادی با تجزیه طلبان ارمنی وارد همکاری شده اند.

این کارشناس سیاسی جمهوری آذربایجان، وهابیت را عاملی توصیف کرد که در راستای تجزیه جمهوری آذربایجان از حمایت تجزیه طلبان ارمنی برخوردار بوده و در عین حال از ارامنه نیز پشتیبانی می کنند.

نوروز اغلو در ادامه با اشاره به تدوین راهبرد ویژه برای مقابله با وهابیون از سوی دولت آذربایجان ، از تلاش های ویژه سرویس امنیتی آذربایجان در این زمینه خبر داد.

وی عملکرد سرویس امنیتی کشورش درمبارزه با وهابی گری را الگویی برای سایر کشورها دانست .

خاورم*1206*536
کد N152951