بخش‌های روسی اوکراین را ببینید

اوکراین

بخش های راه راه در در اینفوگرافیک زیر استان های روس زبان و تحت نفوذ روسیه هستند.

این بخش از روسیه عمدتا ارتدوکس مذهب، روس زبان و روس تبارانی هستند که همچنان مایلند کشورشان متمایل به روسیه باشد حال آنکه بخش های غربی کاتولیک مذهب و متمایل به اتحادیه اروپا و آمریکا هستند. 

منبع: نیویورک تایمز

4949

کد N152908