رژیم اسرائیل خواستار شد؛

گزارش کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران

ایران در جهان

رژیم اسرائیل از آژانس بین المللی نرژی اتمی خواست تا گزارش کامل خود رادرباره برنامه هسته ای ایران منتشر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، رژیم اسرائیل از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست تا نتایج تحقیقات خود رادرباره آنچه که این رژیم برنامه های ایران برای دستیابی به سلاح اتمی خواند ،منتشرکند.

این درخواست بعد از آن مطرح شده است که خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی مدعی شد که سال گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی قصد داشته گزارشی درباره تحقیقات ایران برای دست یابی به سلاح اتمی را منتشر کند که بعد از آغاز مذاکرات ایران و گروه 1+5 برای دستیابی به یک توافق هسته ای از این کار صرف نظر کرده است.

در گزارش رویترز ادعا شده است که علت کار آژانس کمک به یخ شدن روابط ایران با قدرت های بزرگ بوده است.

هنوز آژانس بین المللی انرژی اتمی واکنشی به این گزارش نشان نداده است.

در بیانیه وزیر امور استراتژیک رژیم صهیونیستی خطاب به آژانس آمده است: نقش آژانس ارائه گزارش کاملی از ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران به جامعه جهانی است و نه مخفی کردن آن به خاطر حساسیت های دیپلماتیک.

در ادامه این درخواست آمده است: از آنائیکه ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران برای دستیابی به یک توافق هسته ای نهایی اهمیت زیادی دارد من از آژانس بین المللی انرژی اتمی می خواهم در اولین فرصت گزارش را کامل و منتشر کند.

شایان ذکر است رژیم اسرائیل از زمان آغاز مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 1+5 تلاش های زیادی را برای جلوگیری از دستیابی ایران و قدرت های بزرگ به یک توافق هسته ای انجام داده است.

درخواست رژیم صهیونیستی از آژانس بین المللی برای انتشار گزارش کاملی پیرامون فعالیت هسته ای صلح آمیز ایران در حالی صورت می گیرد که این رژیم بیش از 200 کلاهک هسته ای در اختیار دارد.