ویکتور یانوکویچ:

بحران اوکراین نتیجه عملکرد غیر مسئولانه غربی ها است

آمریکا اروپا

رئیس جمهور برکنار شده اوکراین بحران جاری در این کشور را نتیجه اقدامات غیرمسولانه دولت های غربی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز ، ویکتور یانوکویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود بعد از فرارش به روسیه بحران کشورش را نتیجه عملکرد غیر مسئولانه کشورهای غربی خواند.

وی گفت: پارلمان کنونی اوکراین را غیرقانونی و نامشروع خواند و رای پارلمان تحت فشار گروه های مسلح حاضر در میدان بوده است که به عزل من رای داده اند.

او همچنین گفت: من به خاطر تهدیداتی که شدم مجبور به ترک اوکراین شدم ، هیچ کس من را سرنگون نکرده است

یانوکویچ تصریح کرد که قدرت در اوکراین به دست نیروهای طرفدارفاشیست ها افتاده است.

وی در این کنفرانس مطبوعاتی بر عزم خودبرای ادامه مبارزه برای آینده اوکراین وباز گشت به این کشور خبر داد.

رئیس جمهور بر کنار شده اوکراین گفت که با پوتین ملاقاتی نداشته وتنها تماس تلفنی با رئیس جمهوری روسیه بر قرار کرده است