عکرمه صبری مطرح کرد:

اعلام خطر درباره وضعیت قبله اول مسلمانان/ تبدیل مسجد الاقصی به یک پادگان نظامی اشغال شده

آفریقا و خاورمیانه

رئیس هیئت عالی علمای اسلامی در قدس اظهار داشت: مسجد الاقصی امروز جمعه به یک پادگان نظامی در بسته تبدیل شده است و شرایط امنیتی بسیار پر تنش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، شیخ "عکرمه صبری" رئیس هیئت علمای اسلامی در بیت المقدس درباره وضعیت مسجد الاقصی اعلام خطر کرد.

شیخ صبری تاکید کرد: مسجید الاقصی امروز به یک پادگان نظامی درب بسته و اشغال شده تبدیل شده است.

وی افزود: اشغالگران از ورود اکثر نمازگزاران به مسجد الاقصی جلوگیری می کنند و شرایط امنیتی بسیار پرتنش است.

رئیس هیئت علمای اسلامی در بیت المقدس افزود: قرار دادن شرایط سنی برای ورود نمازگزاران به مسجد الاقصی حالت انزجار عمومی در بین فلسطینیان ایجاد کرده و احساسات آنها را جریحه دار کرده است.

وی تاکید کرد: نیروهای اشغالگر می خواهند سیطره و حاکمیت خود را بر مسجد الاقصی به رخ بکشند و در این راستا ایستهای بازرسی، خودروهای جیپ گشت زنی و نیروهای ارتش خود را در متر به متر مسجد الاقصی منتشر کرده اند.

منابع خبری همچنین اعلام کردند: در پی ممانعت رژیم صهیونیستی از حضور نمازگزاران زیر پنجاه سال در مسجد الاقصی، هزاران فلسطینی نماز جمعه را در نزدیکی دیوارهای بیرونی این مسجد شریف برگزار کردند.