دیدار ظریف با مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه دیدار با مقامات هندی بعدازظهر روز جمعه با شیو شانکر منون مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند دیدار و موضوعات مهم روابط دو جانبه و مسائل منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه دیدار با مقامات هندی بعدازظهر روز جمعه با شیو شانکر منون مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند دیدار و موضوعات مهم روابط دو جانبه و مسائل منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن اشاره به روابط گسترده دو کشور در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بویژه با توجه به ارتباطات تاریخی و مردمی دو کشور، بر ضرورت ارتقاء هر چه بیشتر مناسبات فی ما بین تاکید کرد.

همکاریهای دو کشور در حوزه های اقتصادی ، تجاری و موضوعات گمرکی ، حمل و نقل و دیگر موارد مورد علاقه طرفین، از دیگر موضوعات مورد تبادل نظر دکتر ظریف و شانکر منون در این دیدار بود.

وزیر امورخارجه کشورمان در این دیدار راههای تسریع همکاریهای فی ما بین و رفع موانع موجود را نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

شانکر منون مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند نیز در این دیدار ضمن با اهمیت خواندن روابط دو کشور، آمادگی هند برای گسترش همکاریهای فی مابین در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و در زمینه رفع موانع در روابط دو کشور و فراهم شدن زمینه توسعه همکاریها قول مساعد داد.