مشاور امنیت ملی هند گسترش روابط با ایران را با اهمیت خواند

هند

دهلی نو - ایرنا - ˈشیو شانکار منونˈ مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند روابط با جمهوری اسلامی ایران را با اهمیت خواند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، دکتر ˈمحمد جواد ظریفˈ وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه دیدار با مقامات هندی بعداز ظهر جمعه با شیو شانکار منون مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند دیدارو موضوعات مهم روابط دو جانبه و مسایل منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان دراین دیدار ضمن اشاره به روابط گسترده دو کشور در حوزه های مختلف اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بویژه با توجه به ارتباطات تاریخی و مردمی، بر ضرورت ارتقا هرچه بیشتر مناسبات فیمابین تاکید کرد.

توسعه همکاری های دو کشور در حوزه های تجاری و موضوعات گمرگی و حمل و نقل از دیگر موارد مورد علاقه طرفین بود که مورد تبادل نظر دکتر ظریف و آقای منون قرار گرفت.

وزیر خارجه کشورمان دراین دیدار همچنین راههای تسریع همکاری های فیمابین و رفع موانع موجود را نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند نیز ضمن با اهمیت خواندن روابط تهران - دهلی نو ، آمادگی هند را برای گسترش همکاری ها با ایران در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی مورد تاکید قرار داد.

وی در مورد رفع موانع در روابط دو کشور و فراهم شدن زمینه های همکاری ها قول مساعد داد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه دیدارهای خود با مقامات ارشد هند عصر امروز به وقت محلی برای دومین بار با ˈسلمان خورشیدˈ وزیر خارجه هند دیدار و گفت وگو می کند.

آساق ** 2167 ** 275 **
کد N152612

خواندنی از سراسر وب