در رزمایش الی بیت المقدس صورت گرفت:

عملیات مقابله با اغتشاشات شهری و امداد و نجات

ازجمله تاکتیک‌هایی که در این رزمایش استفاده می‌شود می‌توان به تاکتیک تاخت، ‌هلی برن و ضد هلی برن، پدافند دورادور، ‌راهپیمایی تاکتیکی شبانه و افزایش توان و آمادگی دفاعی بسیجیان اشاره کرد.

در رزمایش الی بیت المقدس شهرستان سمنان که باحضور سردار نقدی فرمانده سازمان بسیج مستضفعین درحال برگزاری است؛ بسیجیان به انجام اصول پدافندی و غیر پدافندی، عملیات مقابله با اغتشاشات شهری، ‌امداد و نجات و عملیات دفاع از کوی و برزن می‌پردازند.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایلنا به سمنان، مرحله هشتم از دومین دوره رزمایش الی بیت المقدس در حالی در استان سمنان برگزار می‌شود که همزمان در استانهای تهران، قم، سمنان، خراسانهای شمالی، رضوی وجنوبی این رزمایش در حال پیگیری است.

در این رزمایش بسیجیان به انجام اصول پدافندی و غیر پدافندی، عملیات مقابله با اغتشاشات شهری، ‌امداد و نجات و عملیات دفاع از کوی وبرزن می‌پردازند.

ازجمله تاکتیک‌هایی که در این رزمایش استفاده می‌شود می‌توان به تاکتیک تاخت، ‌هلی برن و ضد هلی برن، پدافند دورادور، ‌راهپیمایی تاکتیکی شبانه و افزایش توان و آمادگی دفاعی بسیجیان اشاره کرد.

به گزارش ایلنا در صبحگاه مشترک رزمایش الی بیت المقدس سمنان سردار نقدی خطاب به بسیجیان گفت: آمادگی خودرابرای آن لحظه‌ای که سازمان آزاد سازی بیت المقدس صادر می‌شود حفظ کنید.

کد N152292