ظریف در موسسه ORF هند مطرح کرد؛

تأکید ایران بر رفع محدودیت‌های سد راه همکاری با هند

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه با تأکید بر زمینه های متعدد همکاری بین ایران و هند اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به منظور رفع تمامی محدودیت های سد راه همکاری تهران با دهلی نو، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف طی سخنانی در موسسه ORF هند، ضمن اشاره به سوابق تاریخی و اندوخته های عظیم فرهنگی ایران و هند و همچنین نقش مثبت آن بر زندگی مردم و روابط بین دو کشور تأکید کرد: صلح جویی، عدم تعهد به شرق و غرب و استعمار ستیزی ایران و هند، همواره نقشی استحکام بخش در اشتراکات فراوان و همکاری های دوستانه دو کشور داشته است.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح سیاست های جاری بین المللی و شرایط جدید و متفاوت آن نسبت به گذشته، به نقش پیوستگی متقابل در منطق تعاملات و رفتارهای بین المللی، اثبات ناکارآمدی سیاست های یک جانبه، افزایش قدرت های نوظهور همانند  هند همزمان با ایجاد چالش در جایگاه آمریکا در جهان، تلاش کنشگران جهانی به منظور شکل دهی وضع موجود به وضع مطلوب و در نهایت، توجه به رفتار سایر بازیگران در عرصه جهانی، به عنوان نگرشی جدید در نظام بین المللی اشاره کرد و افزود: دولت جدید ایران با هدف ارتقای روایط خارجی خود در تمامی سطوح و با همه کشوها، تعامل فراگیر، احترام متقابل و تقویت چندجانبه گرایی را در اولویت قرار داده و به قدرت های نوظهور نظیر هند، جایگاه ویژه ای را اختصاص داده است.

ظریف با اشاره به حضور گسترده مردمی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و همچنین نمایش قدرت در راهپیمایی 22 بهمن ماه بعنوان سرمایه نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: پویایی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره اخیر، سبب شد تا در توهمات نادرستی همچون: ایران هراسی و اصرار بر انعکاس تصویری واهی و ساختگی از ایران، القای واهمه از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران و تأثیر تحریم های نا مشروع بر تغییر مواضع کشورمان، تغییرات اساسی ایجاد شود.

وزیر امور خارجه با تشریخ رویکرد تعامل سازنده ایران با جهان به بازی برد – برد در تعاملات اشاره و بازی با حاصل جمع صفر را که یک طرف بازنده و یک طرف خود را پیروز میدان بداند ناکارآمد دانست.

رئیس دستگاه سیاست خارجی کشورمان با اشاره به توانمندی ها و ظرفیت های بی شمار جمهوری اسلامی ایران و منابع سرشار و ذخایر طبیعی شامل: نفت، گاز، معادن و غیره و نیز دستاوردهای بی شمار کشورمان در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی، خدمات فنی و مهندسی، پتروشیمی و ... از یک سو و پیشرفت های اقتصادی هند طی دهه گذشته از قبیل: رشد تولیدات صنعتی، کشاورزی و توسعه فن آوری اطلاعات از سوی دیگر، بر گسترش همکاری های دوجانبه و چندجانبه بین دو کشور تأکید کرد.

وزیر امور خارجه خاطر نشان ساخت: علی رغم وجود موانع و چالش های موجود و تلاشهای سیاسی به منظور محدود ساختن روابط ایران و هند، اراده دو کشور به منظور کاهش تأثیر کارشکنی ها بر نفوذ مداخله کنندگان غلبه داشته و استقلال در سیاست خارجی در کنار تأمین منافع ملی و دوجانبه مستقل از خواست دیگران،  از جمله ویژگی های مشترک ایران و هند است.

ظریف در پایان سخنان خود با اذعان بر ضرورت  انجام اقدامات جدی از سوی دو کشور به منظور محقق ساختن اهداف و نیازهای متقابل، ابراز امیدواری کرد با ایجاد زمینه های مناسب تر و تلاش بیشتر، در آینده نزدیک شاهد اوج گرفتن هر چه بیشتر روابط دو کشور و دو ملت بزرگ ایران و هند باشیم.