رئیس پارلمان لبنان:

کلمه زرین "مقاومت" باید در بیانیه وزارتی لبنان وجود داشته باشد

آفریقا و خاورمیانه

رئیس پارلمان لبنان در اظهاراتی بر لزوم باقی ماندن بند مربوط به "مقاومت" در بیانیه وزارتی لبنان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لبنانی النهار، "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان در اظهاراتی تایکد کرد: امیدواریم بیانیه وزارتی دولت لبنان امروز نهایی و تصویب شود تا برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان ارجاع داده شود.

وی تاکید کرد: عامل گذشت زمان به مصلحت هیچ طرفی نیست و همه باید به این مسئله واقف باشند.

نبیه بری افزود: درباره بیانیه "بعبدا" و مسائل به مربوط به گفتگوهای ملی توافقاتی شده و تنها موضوع مقاومت باقی مانده است که برخی تلاش دارند در این موضوع به گذشته بازگردند.

رئیس پارلمان لبنان درباره مخالفت برخی با گنجانده شدن کلمه "مقاومت" در بیانیه وزارتی، تاکید کرد: حروف این کلمه زرین شامل "م ق ا و م ت" باید حرف به حرف و بدون کم و کاست در بیانیه وزارتی وجود داشته باشد و هر کس که مخالف این مسئله است باید با من روبرو شود.

وی تاکید کرد: مقاومت هرگز از نقش ارتش و فداکاریهای افسران و سربازان ارتش (لبنان) نمی کاهد.

بری خاطرنشان کرد: اسرائیل طی روزهای گذشته حاکمیت ملی لبنان را نقض کرده است، پاسخ به این اقدام باید چگونه باشد؟ آیا می توانیم به راحتی از مقاومت دست بکشیم؟ همه باید متوجه باشند که هنوز بخشی از سرزمین ما تت اشغال است و ما باید امنیت منابع نفتی خود را نیز حفظ کنیم.