ظریف خبر داد:

وزیران خارجه لهستان و اسپانیا به تهران می آیند/ سفر به ژاپن و اندونزی