طرح قانون واگذاری شرکت های دولتی قبرس به بخش خصوصی رد شد

یونان

آتن- ایرنا- طرح قانون واگذاری شرکت ها وتعدادی ازسازمان های دولتی به بخش خصوصی روز پنجشنبه توسط پارلمان قبرس رد شد

به گزارش ایرنا،رسانه های خبری قبرس از نیکوزیا گزارش دادند، پارلمان قبرس طرح قانون واگذاری شرکت ها و تعدادی از سازمان های دولتی قبرس به بخش خصوصی به منظورکاهش هزینه های دولتی را رد کرد.

براساس گزارشات دراین باره، درحالیکه پارلمان قبرس( بخش جنوبی ویونانی نشین) درمحاصره معترضین به طرح طرح دولت مبنی برواگذاری شرکت های و تعدادی ازسازمان های دولتی به بخش قرار داشت، نمایندگان به این طرح رای منفی و این طرح به تصویب نرسید.

تعداد زیادی ازشهروندان قبرسی ازصبح روز پنجشنبه درمقابل پارلمان این کشوردرنیکوزیا تجمع وبا سردادن شعارهایی همچون ˈشرکت های دولتی متعلق به مردم استˈ وˈحق فروش آن ها را نداریدˈ ازنمایندگان پارلمان خواستند که به طرح قانون واگذاری شرکت های دولتی به خش خصوصی رای مثبت ندهند.

گزارش ها در این باره حاکی است که تعداد 25 نماینده به این طرح رای مثبت، تعداد 25 نماینده رای منفی وتعداد 5 نماینده رای ممتنع بدین ترتیب این طرح به تصویب نرسید.

بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی وصندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا یعنی وام دهندگان خارجی پرداخت مرحله چهارم از وام 10 میلیاردی که سال پیش مورد تصویب قرارداده بودند را مشروط به تصویب قانونی کردن واگذاری شرکت های دولتی وتعدادی ازسازمان های دولتی به بخش خصوصی کرده بودند.

اروپام**2170** 1552
کد N151761