روسیه: ناوگان دریای سیاه روسیه تهدیدی برای اوکراین نیست

بحران92,ناوگان

مسکو- ایرنا- معاون وزیر دفاع روسیه گفت: ناوگان روسیه در دریای سیاه تهدیدی برای اوکراین بوجود نمی آورد.

به گزارش ایرنا، آناتولی آنتونف روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: ناوگان دریای سیاه روسیه هیچ گونه تهدیدی برای وضعیت اوکراین به وجود نمی آورد و به آمادگی نظامی در چارچوب موافقت نامه روسیه- اوکراین می پردازد.

وی افزود: واحدهای ناوگان روسیه در دریای سیاه به امور روزمره از جمله در ارتباط با آمادگی نظامی مشغول هستند.

مقام روس گفت: محدودیت حقوقی برای این امر وجود ندارد.

آنتونف اضافه کرد: ناوگان دریای سیاه روسیه مطابق با موافقت نامه های معتبر میان روسیه و اوکراین در قلمروی کشور اوکراین مستقر شده است.

وی گفت: مکان های استقرار، شمار پرسنل نظامی و تعداد واحدهای نظامی ناوگان دریای سیاه روسیه مطابق موافقت نامه دوجانبه روسیه- اوکراین است.

امروز آندره ووروبیف کاردار سفارت روسیه در اوکراین به وزارت خارجه این کشور احضار شد و دو یادداشت به وی ارائه شد.

یادداشت اول با مضمون برگزاری فوری رایزنی های دو جانبه بود و در یادداشت دوم هم طرف اوکراینی خواستار خودداری واحدهای ناوگان دریای سیاه روسیه از تردد خارج از محدوده مجاز درقلمروی این کشور در منطقه کریمه شده بود.

اروپام/2242**518 ** 1552
کد N151747