وزیر خارجه هند: برنامه هسته ای ایران کاملا صلح آمیز است

کد N151600