آمریکا بخشی از هزینه های آژانس در ارتباط با ایران را می پردازد

آمریکا,آژانس انرژی اتمی

تهران – ایرنا - آمریکا اعلام کرده است که 750 هزار یورو به عنوان بخشی از بودجه درخواستی آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انجام اقدامات مربوط به موافقتنامه هسته ای با ایران را می پردازد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی حدود یک ماه قبل از کشورهای عضو این نهاد جهانی خواسته بود تا برای انجام ماموریت های بیشتر برای اجرای بندهای موافقتنامه ی هسته ای با ایران پنج میلیون و 500 هزار یورو بپردازند.

خبرگزاری رویترز روزپنج شنبه در گزارشی از وین به قلم ˈفردریک دالˈ نوشت که واشنگتن آمادگی خود را برای تامین بخشی از بودجه مورد نیاز آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است.

این گزارش به نقل از یک مقام آمریکایی می افزاید : از آنجایی که تعدادی از کشورها پیشتر آمادگی خود را برای کمک به این آژانس اعلام کرده اند، واشنگتن نیز آماده است 750 هزار یورو در اختیار این آژانس قرار دهد.

رویترز در ادامه این گزارش افزوده است : آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور عادی از تاسیسات هسته ای ایران بازدید می کند اما موافقتنامه اخیر باعث می شود فعالیت های آن افزایش یابد و به طبع هزینه های آن نیز بیشتر خواهد بود.

این گزارش همچنین به نقل از این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده آورده است که آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون وعده هایی برای دریافت حدود چهار میلیون و 500 هزار یورو دریافت کرده است.

مترجمام**1378**1446 1568
کد N151479