بازدید روحانی از مرکز فرماندهی منطقه یکم نیروی دریای سپاه پاسداران

سایر حوزه ها

رییس جمهور از مرکز فرماندهی منطقه یکم نیروی دریای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رییس جمهور عصر امروز پنجشنبه با حضور در مرکز فرماندهی منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آخرین دستاوردهای این نیرو بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید از آخرین تجهیزات و دستاوردهای نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدن کرد که توسط متخصصان این نیرو و به طور کاملا بومی در 5 پایه رزمی موشکی، شناوری ،تفنگداری، هوادریا و پهپاد ایجاد شده است.

در این بازدید فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توضیحاتی در خصوص آخرین دستاوردها و تجهیزات این نیرو به رییس جمهوری ارایه داد.