ارتش اسد تروریستهای سعودی، چچنی و قطری را قلع و قمع کرد

کد N151033