نمایتده مجلس ششم: تندروها گمان می کنند می توانندروحانی را به سرنوشت خاتمی دچار کنند

روزنامه اعتماد نوشت:

تندروها در دولت اصلاحات آقای خاتمی را فلج کردند و آقای خاتمی در برابر این‌گونه سختگیری‌ها و مشکل‌آفرینی‌ها دولت را یک «تدارکچی» اعلام کردند. عده‌یی هم امروز گمان می‌کنند که می‌توانند با همان رویه دولت آقای روحانی را به سرنوشت دولت آقای خاتمی دچار کنند و با تضعیف دولت در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و مجلس بعدی هم موفق شده و اصلاح‌طلبان را از دور خارج کنند اما این آقایان اشتباه می‌کنند و نمی‌دانند که اگر اجازه ندهند دولت سیاست‌هایش را اجرایی کنند این تضعیف‌ها به پای آنها نوشته می‌شود و هیچ فردی از این اقدامات تند سودی به دست نمی‌آورد. مردم خوب حساب می‌کنند و این تندروها نمی‌توانند میوه این درخت هرزه‌یی که می‌کارند را استفاده کنند.

 

17302

کد N150694