حضور14 وزیر کابینه سابق در دولت "محلب"/السیسی وزیر دفاع ماند

آفریقا و خاورمیانه

منابع مصری با اشاره به ابقای 14 وزیر کابینه حازم الببلاوی ازادامه فعالیت ارتشبد السیسی در سمت وزیر دفاع این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع مصری اعلام کردند: عبدالفتاح السیسی فرمانده کل نیروهای مسلح مصر در کابینه جدی به عنوان وزیر دفاع فعالیت خواهد کرد و موضوع نامزدی وی برای انتخابات ریاست جمهوری منوط به صدور قانون انتخابات ریاست جمهوری است.

این منابع اخبار مربوط که عدم حضور عبدالفتاح السیسی در کابینه جدید را رد و اعلام کردند: تصمیم السیسی برای ریاست جمهوری مصر به زودی اعلام خواهد شد.

منابع مصری همچنین بیان کردند: ابراهیم محلب نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در مصر حدود14 وزیر دولت حازم الببلاوی را حفظ و تعدادی دیگر را کنار گذاشته و برخی وزارت خانه ها را در یکدیگر ادغام کرده است.

وزیرانی که در کابینه جدید حفظ شده اند عبارتند از محمد ابراهیم وزیر کشور، محمد مختار جمعه وزیر اوقاف،دریه شرف الدین وزیر اطلاع رسانی، اشرف العربی وزیر برنامه ریزی و همکاری بین المللی، عادل لبیب وزیر توسعه محلی و اداری، هشام زعزوع وزیر گردشگری، شریف اسماعیل وزیر نفت،محمد ابراهیم وزیر آثار، محمو ابوالنصر وزی آموزش و پرورش، خالد عبدالعزیز وزیر جوانان و ورزش، عاطف حلمی وزیر ارتباطات،منیر فخری عبدالنور وزی سرمایه گذاری و تجارت،امید المهدی وزیر عدالت انتقالی و مجلس و ایمن فرید ابوجدید وزیر کشاورزی و اصلاحات ارضی.

وزیرانی که کنار گذاشته شده اند عبارتند از هانی محمود وزیر توسعه اداری،طاهر ابوزید وزیر ورزش، محمد عبدالمطلب وزیر آبیاری،عادل عبدالحمید وزیر دادگستری،کمال ابوعطیه وزیر مشاغل عمومی،احمد البرعی وزیر همبستگی،احمد جلال وزیر دارایی،احمد امام وزیر برق،مها الرباط وزیر بهداشت، عبدالعزیز فاضل وزیر هواپیمایی ملی.

وزارتخانه های ادغام شده عبارتند از برنامه ریزی و همکاری بین الملل،آموزش عالی و پروهش علمی، جوانان و ورزش.

این در حالی ا ست که منابع مصری اعلام کردند: وزارتخانه های توسعه داخلی و اداری ادغام نشده اند بلکه عادل لبیب سرپرست هر دو آنها اما ادغامی در کار نیست.