اقدام غیر اخلاقی زن مصری برای جاسوسی

سحر ابراهیم

تجهیزات کشف شده از این زن چندین قبضه سلاح، لباس و ادکلن های جذب کننده ی جنسی بوده است.

یک زن مصری به جرم جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شد.
به گزارش آفتاب به نقل از جام نیوز، دادگاه نظامی مصر سحر ابراهیم را به جرم همکاری با موساد و دستگاه اطلاعاتی انگلیس محاکمه می کند.
طبق اعترافات اولیه، این جاسوس دستگیرشده در اظهارات خود بیان کرد که با اغفال جنسی حدود دویست شخصیت سیاسی و اداری مصری توانسته است اطلاعات مهمی را در اختیار موساد قرار دهد.
تجهیزات کشف شده از این زن چندین قبضه سلاح، لباس و ادکلن های جذب کننده ی جنسی بوده است.
فرانشر نوشت: طبق تحقیقات اولیه،  اداره  اطلاعات مصر بیان کرد که درآمد روزانه این جاسوس 500 یورو بوده و حتی تا مرز 2500 یورو نیز بوده است.
کد N150069