تحقیق و تفحص از عملکرد سهام عدالت به هیات رئیسه تقدیم شد

سیاسی

تعدادی از نمایندگان مجلس درخواست خود مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد سهام عدالت را به هیات رئیسه تقدیم کردند.

تعدادی از نمایندگان مجلس درخواست خود مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد سهام عدالت را به هیات رئیسه تقدیم کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سوال اصلی متقاضیان تحقیق و تفحص از سهام عدالت عملکرد فعلی آن بوده است و هزینه و درآمد تعاونی‌های سهام عدالت، نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت‌های سهام عدالت و تعاونی‌های شهرستانی و نیز نحوه پرداخت بهای آن و همچنین عملکرد هیات‌های اقتصادی شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی از مهمترین محورهای متقاضیان تحقیق و تفحص می‌باشد.

در متن این تقاضا آمده است که با عنایت به شرایط خاص سهام عدالت و جایگاه آن در حوزه‌های اقتصادی و نیز اجتماعی و وضعیت فعلی سهام عدالت و عملکرد آن در بخش‌های مختلف از ابهامات جدی برخوردارند و بر همین اساس محورهای آن تعیین شده است.

تعداد 15 نفر از نمایندگان نیز این درخواست را امضاء کرده‌اند.

انتهای پیام

کد N149928