اصلاح قانون بحث انگیز کنترل و محدودیت اینترنت در مجلس ترکیه

قانون اینترنت,مجلس

آنکارا - ایرنا - مجلس ملی ترکیه اصلاح برخی از مواد قانون جنجالی و بحث برانگیز کنترل و محدودیت اینترنت را در پی فشارهای داخلی و خارجی و درخواست ˈ عبدالله گل ˈ رییس جمهوری ترکیه تصویب کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از منابع خبری ترکیه، رییس جمهوری ترکیه در پی امضای قانون کنترل و محدودیت اینترنت که توسط نمایندگان حزب حاکم در مجلس این کشور به تصویب رسیده بود ، خواستار اصلاح برخی از مواد این قانون شده بود.

براساس اصلاحات صورت گرفته ، شرکت مخابرات ترکیه ملزم است در مدت 48 ساعت حکمی از دادگاه برای مسدود کردن یک پایگاه اینترنتی اخذ کند واین درحالی است که در متن اولیه قانون یادشده برای مسدود کردن یک پایگاه اینترنتی اخذ حکم قضایی لازم نبود .

افزون بر آن مجوز حفظ اطلاعات فعالیت های کاربران اینترنتی بر اساس نشانی های ˈآی.پیˈ آنان است و نه براساس پایگاه های اینترنتی که توسط این کاربران بازدید شده است.

عبدالله گل در پی امضا قانون کنترل و محدودیت اینترنت با انتقادات شدید داخلی و خارجی روبه رو شده بود.

خاورم ** 230 **1010
کد N149831