بشار اسد:

تفکر وهابی بزرگترین خطر برای منطقه و جهان است

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهوری سوریه امروز در دیدار رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی کشورمان با وی اظهار داشت: تفکر وهابی بزرگترین خطر برای منطقه و جهان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پس از دیدار با "علاءالدین بروجردی" رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در دمشق اظهار داشت: همکاری میان کشورهای منطقه برای مقابله با افراط گرایی وتروریسمی که از آن رنج می بریم، ضروری است.

وی با بیان این مطلب افزود: هماهنگی میان پارلمان های کشورهای منطقه و کشورهای دوست با هدف یکسان کردن مواضع در مقابله با تفکر وهابی بسیار مهم است.

بشار اسد در ادامه، تفکر وهابی را بزرگترین خطر برای ملت های منطقه و جهان دانست.