نظریه پرداز آمریکایی در گفتگو با مهر:

سیاست عربستان در سوریه تغییر نمی کند/اوباما درصدد مداخله نظامی در سوریه است