گزارش فیس بوکی هاشمی از جلسه پرماجرا در دفتر نوبخت با حضور ناطق نوری

حجت الاسلام ناطق نوری, دانشگاه آزاد

طه هاشمی معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در صفحه فیس بوکش از پیشنهاد عضویت حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر ناطق نوری در هیات موسس دانشگاه آزاد خبر داد.

به گزارش آفتاب به نقل از انتخاب، مطلب حجت الاسلام و المسلمین طه هاشمی در ادامه چنین آمده است؟
برای هیات رئیسه مجلس پنجم...
اقای ناطق نوری ادم با مرامی است هنوز هم بعد از 13 سال که از خاتمه مجلس پنجم می گذرد جلسات هیات ریسه ان زمان را به تناوب و هر باربه میزبانی یکی از اعضاء برگزار می کند امشب نوبت دکتر نوبخت و در محل دفتر کارش بود غیر از دکتر روحانی و ایت اله موحدی کرمانی که اتفاقا در ان زمان هر دو نواب رییس مجلس بودند بقیه حضور داشتند از هر دری صحبت شد بعضی هایی که در طول دولت احمدی نژاد هم که این جلسه تشکیل می شد کوچکترین انتقادی به دولت را برنمی تافتند امشب حسابی علیه دولت دکتر روحانی انتقاد کردند.
 البته بجای دکتر نوبخت معاون رییس جمهور، مهندس سید حسین هاشمی استاندار تهران و دکتر موالی زاده معاون وزیر کار که در جمع حاضر دولتی بودند با وجودی که من در دولت هیچ سمتی ندارم اما از دولت حسابی دفاع کردم و البته اندکی هم صحبتهایم تند بود گفتم جناب ... شما در همه دوران احمدی نژاد یکبار در این جلسات انتقاد نکردی چگونه به دولتی که هنوز 8 ماه از دوره اش سپری نشده اینگونه با حرارت حمله میکنی مهندس باهنر و بعضی دیگر حسابی چشم خوره (اصطلاحی کرمانی است) رفتند.
 در این جلسه من خبر ملحق شدن قریب الوقوع اقای ناطق به خانواده بزرگ دانشگاه ازاد را دادم قرار است با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی جناب ناطق نوری به عضویت هیات موسس دانشگاه ازاد انتخاب شود این پیشنهاد از سوی اقای هاشمی رفسنجانی به ایشان داده شده و او هم علیرغم اینکه در این سالهای اخیر هیچ پیشنهادی را نمی پذیرفت این دفعه قبول کرده.
 اعضاء اولیه هیات موسس عبارتند از حضرات ایت خامنه ای ،ایت اله هاشمی رفسنجانی ، ایت اله موسوی اردبیلی ، مهندس میر حسین موسوی و دکتر جاسبی ومرحوم حاج احمد اقای خمینی ...
کد N149305