3 ماه فرصت برای ثبت مشخصات اموال وقفی یا نذری تعییت شد

مجلس,مجلس شورای اسلامی

در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند(3) ماده(24) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذر کننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.

نمایندگان مردم در خانه ملت واقف یا نذرکننده را مکلف به ارائه مشخصات اموال وقفی یا نذری به اداره امور مالیاتی ظرف 3 ماه کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با بند 8 این لایحه موافقت کردند که براساس آن واقف یا نذرکننده ظرف 3 ماه مکلف به ارائه مشخصات اموال وقفی یا نذری به اداره امور مالیاتی شد.

همچنین در نشست امروز نمایندگان با بند 9 و 10 لایحه مذکور نیز موافقت کردند.

براساس بند 8 لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم؛ در ماده(39) قانون عبارت «و همچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند(الف) ماده(38) این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند(ب) ماده مزبور باشد،» و عبارت «ویا از تسهیلات مذکور در ماده(40) و (41) این قانون استفاده نمایند» حذف ومتن تبصره ماده(39) قانون به‌ترتیب زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 39- در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند(3) ماده(24) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذر کننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.

همچنین براساس بند 9 این لایحه در ماده(45) قانون عبارت «سه در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر می‌یابد.

در بند 10 لایحه نیز آمده است در ماده(48) قانون عبارت «دو در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر می‌یابد.

کد N149251