کارکنان بنادر یونان دست از کار کشیدند

کارکنان بنادر بخش خصوصی,آتن

آتن- ایرنا - کارکنان کلیه بنادر یونان به نشانه مخالفت با طرح خصوصی سازی بنادر از سوی دولت اعلام اعتصاب کرده و دست از کار کشیدند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، اتحادیه سراسری کارکنان بنادر یونان با انتشار بیاینه ای با انتقاد از عملکرد دولت در قبال بنادر کشور و ساختار کاری آنها اعلام کرد، کلیه کارکنان بنادر کشور از صبح روز چهارشنبه به مدت 24 ساعت اعتصاب کرده و دست از کار کشیده اند.

براساس این بیانیه، دولت قصد دارد کلیه بنادر دولتی را که یکی از منابع مهم درآمد ملی است به بهانه کاهش هزینه های دولتی در اختیار سرمایه داران قرار دهد.

در همین بیانیه آمده است: کلیه کارکنان بنادر کشور مصمم هستند که از سرمایه ملی یعنی بنادر کشور حفاظت کنند و چنانچه دولت طرح واگذاری بنادر به سرمایه داران و بخش خصوصی را پس نگیرد به مبارزات خود ادامه خواهند داد.

کارکنان بنادر یونان صبح روز چهارشنبه با تجمع در مقابل وزارت کشتیرانی این کشور شعارهایی را ضد سیاست دولت در قبال بنادر سر دادند و خواستار پس گیری طرح واگذاری بنادر به بخش خصوصی شدند.

دولت یونان نیروهای امنیتی زیادی را برای حفظ نظم و کنترل این تظاهرات بکار گرفت.

دولت یونان به درخواست بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا یعنی وام دهندنگان خارجی، مواظف گردیده که برای کاهش هزینه ها، تعداد زیادی از شرکت های وابسته را بفروشد و یا به بخش خصوصی واگذار کند.

اروپام**2170** 1337
کد N149225