سوریه و عراق و تروریسم؛ دلیل این خوشحالی و آن سکوت چیست؟!

عراق و سوریه

تهران- ایرنا- به یقین می توان گفت، بعد از رسانه های عراقی، بیشترین بازتاب اخبار پیروزی های ارتش عراق بر نیروهای القاعده و داعش در رسانه های رسمی سوریه انعکاس می یابد.

رسانه های عربی منطقه ، اعم از الجزیره و العربیه، اخبار مربوط به جنگ میان ارتش عراق با القاعده را یا پوشش نمی دهند، یا به صورت کم رنگی بازتاب می دهند، در حالی که همین رسانه ها آن دست از اخبار عراق را برجسته می کنند که گروههای تروریستی توفیقی کسب کرده باشند.

این رسانه ها، اتفاقا در تنظیم اخبار سوریه نیز بگونه ای عمل می کنند که نشان از دست بالای گروههای ضد دولت سوریه داشته باشد؛ حتی زمانی که در مناطقی مانند القصیر، حلب و یا در حومه دمشق شکست می خورند، به سختی و با تاخیر آن را بازتاب می دهند.

شاید به جرات بتوان گفت که پیروزی های ارتش عراق بیشتر در رسانه های سوریه، لبنان و ایران بازتاب می یابد و حتی خبرگزاری ها و مطبوعات غربی هم با اخبار این پیروزی ها به صورت گزینشی و تردیدآمیز برخورد می کنند. این درحالی است که غرب در برخورد با تحولات عراق، یک صدا از نبرد دولت این کشور با تروریسم حمایت کرده است.

این موضوع، به سوالاتی جدی تبدیل شده است؛ از جمله اینکه ˈالقاعده و داعش از عراق تا شام چقدر تفاوت ماهوی دارندˈ؟ که نبرد با آنان در عراق، حداقل در ظاهر مورد تایید قرار گرفته، اما نبرد در سوریه با همین گروهها در شمول جنگ با تروریسم قرار نمی گیرد.

سوال دیگر اینکهˈ دلیل بی رغبتی رسانه های منطقه ای نسبت به تحولات عراق و جنگ با تروریسم، برغم آنکه نبرد ارتش این کشور با تروریسم از سوی مجامع بین المللی تایید شده، چیست؟ˈ

باز هم یک سوال اینکه ˈچرا سوری ها و عراقی ها، متقابلا از پیروزی های ارتش های یکدیگر خوشحالند؟ˈ

پاسخ این سوالات خیلی نباید دشوار باشد؛ یکی اینکه ، ماهیت نیروهایی که علیه دولت های سوریه و عراق در حال جنگ هستند، تروریستی است و دارای ریشه های مشترک و حتی فرماندهی واحد هستند، اما دولت های منطقه، بویژه آنانکه از گروههای تروریستی حمایت می کنند، نگاهی منطبق با منافع خود دارند؛ منافعی که بعضا می تواند به قیمت به آتش کشیده شدن منطقه تمام شود.

دوم اینکه مردم کشورهای عراق، سوریه و اخیرا لبنان خوب می دانند که ریشه همه بحران های منطقه یکی است و آنان در حال جنگی مشترک با افراط گرایی هستند و متاسفانه تنها!

دیگر اینکه، سرنوشت نیروهای تروریستی در دو کشور عراق و سوریه و اخیرا در لبنان، به یکدیگر پیوند خورده است، در نتیجه ضربه به تروریست ها در هرجای این منطقه، به مثابه پیروزی آنان است.

پاسخ سوالات دیگر، بویژه در خصوص سکوت رسانه های منطقه در قبال پیروزی های ارتش عراق علیه گروههای تروریستی و علت خوشحالی سوری ها، باید گفت که عراق و سوریه در یک سو و کشورهای سکوت کننده در سوی دیگر نبرد با تروریسم قرار دارند، پس خوشحالی آنان و سکوت اینان طبیعی است.

از محمد علی حیدری هایی

خاورم**1770**1586
کد N149224