مسکوتایمز: اقدام آمریکا در اوکراین مانند اقدام 1953 آنها در ایران است

اوکراین

پایگاه اینترنتی مسکو تایمز در تحلیلی از اوضاع اوکراین تحولات این کشور را ادامه راه آمریکا در براندازی دولت های غیر همسو با خود و روی کار آوردن دولت های همسو باغرب توصیف کرد.

به گزارش خبرآنلاین این پایگاه اینترنتی نوشته است غرب ادعا می کند روسیه برای رسیدن به اهداف خود در حال تحت فشار قرار دادن اوکراین است در حالیکه هیچ کشوری در جهان به اندازه آمریکا به دولت های غیر همسو با خود برای تغییر سیاست یا تغییر ماهیت آنها فشار نیاورده است.

این پایگاه اطلاع رسانی می نویسد پس مگر همین حالا غرب با اعمال فشار و تحریم علیه ایران این کشور را برای دست برداشتن از برنامه هسته ای خود تحت فشار قرار نداده است؟ هدف از اعمال این تحریم ها چه می تواند باشد؟ در این زمینه همچنین باید به کودتای تحت حمایت آمریکا و انگلیس در سال 1953 برای روی کار آوردن دولتی دوستدار غرب در ایران اشاره کنیم.

یا حتی می توانیم به جنگ های اخیر در افغانستان، عراق و لیبی اشاره کنیم که همه آنها برای روی کار آوردن دولت های همسوی غرب بوده است.

4949

کد N149208