طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سهام عدالت تقدیم هیات رئیسه مجلس شد

مجلس

طرح تحقیق و تفحص از عملکرد فعلی سهام عدالت با 15 امضاء در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی تقدیم هیات رئیسه شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، متن طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سهام عدالت به شرح زیر است:

با عنایت به شرایط خاص سهام عدالت و جایگاه آن در حوزه های اقتصادی و نیز اجتماعی وضعیت فعلی سهام عدالت و عملکرد آن در بخش های مختلف از ابهامات جدی برخوردار است. بر این اساس محورهای مهم این تحقیق و تفحص به شرح زیر می باشد:

الف- نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت های مشمول سهام عدالت (64 شرکت) چگونه انجام می شود؟

ب- میزان پرداخت های مختلف به اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های تعاونی شهرستانی چه میزان بوده و بر چه اساس انجام می شود؟

ج- نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت های تعاونی استانی بر اساس چه ضابطه ای انجام می شود؟

د- انجام فعالیت های اقتصادی تعاونی های استان بر اساس چه ضوابطی انجام می شود؟

این طرح تحقیق و تفحص که به امضای 15 نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده است تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.

اسامی امضاءکنندگان عبارتند از:

محمدرضا پورابراهیمی، قاسم عزیزی، رحیم زارع، عیسی امامی، علیرضا خسروی، محمدرضا خان محمدی، سیدمحمدحسین میرمحمدی، محسن صرامی، سیدسعید زمانیان، حمیدرضا فولادگر، علیرضا منظری توکلی، بهروز نعمتی، رضا عبداللهی، محمد حسن‌نژاد و ابوالقاسم خسروی