محجوب در مخالفت با یک بند:

وقف و نذر بهترین سیستم توزیع پول حاصل از درآمد است

مجلس,مجلس شورای اسلامی,محجوب

بند پیشنهادی مذکور به این معنی خواهد بود که می‌خواهیم در نذورات و وقوف مردم ورود کنیم و سنگین‌ترین مالیات‌ها را برای آن ببندیم در حالیکه وقف و نذر بهترین سیستم توزیع درآمد است و ما پول حاصل از درآمد را به اهلش می‌رسانیم.

نماینده مردم تهران ری و شمیرانات تاکید کرد: بند پیشنهادی مذکور به این معنی خواهد بود که می‌خواهیم در نذورات و وقوف مردم ورود کنیم و سنگین‌ترین مالیات‌ها را برای آن ببندیم در حالیکه وقف و نذر بهترین سیستم توزیع درآمد است و ما پول حاصل از درآمد را به اهلش می‌رسانیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی پیشنهاد حذف بند (7) لایحه اصلاح قانون مالیت‌های مستقیم را مطرح کرد که براساس بند مذکور اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتیکه به غیروراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون منتقل شود مشمول مالیات بر درامد اتفاقی خواهد بود. و همچنین در مواردی که منافع مالی مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت باشد اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24)این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود.

نماینده مردم تهران ری و شمیرانات در ادامه افزود: در این بحث از عبارت اتفاقی برای یک مالیات سنواتی استفاده شده یعنی قاعدتا این مالیات اگر برای نذر است، این نذر منافعی دارد و معمولا برای سنوات متعدد است و این درحالی است که در اینجا درآمد اتفاقی نیست و هر سال هم اتفاق می‌افتد حال آنکه باید آنجا که ندرت وجود داشته باشد، کلمه "اتفاقی" استفاده شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بند پیشنهادی مذکور به این معنی خواهد بود که می‌خواهیم در نذورات و وقوف مردم ورود کنیم و سنگین‌ترین مالیات‌ها را برای آن ببندیم.

محجوب با بیان اینکه بند پیشنهادی مغایر با فلسفه مالیات است، تاکید کرد: وقف و نذر بهترین سیستم توزیع درآمد است و ما پول حاصل از درآمد را به اهلش می‌رسانیم و در نتیجه بند مذکور به معنای واداشتن مردم از سبیل خدا است.

کد N149052