با رای نمایندگان مجلس؛

مالیات بر درآمد شامل نذر و وصیت شد

مجلس

اموالی که به‌موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده(24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتقال اموال به موجب نذر یا وصیت به غیر وراث، مشمول مالیات بر درآمد می‌شود.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با بند "7" لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که به موجب آن ماده 38 قانون مالیات های مستقیم تغییر می‌کند، موافقت کردند.

براساس بند 7 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم متن زیر جایگزین ماده(38) قانون و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده 38- اموالی که به‌ موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتیکه به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده(24) این قانون، منتقل شود، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

در مواردی که منافع مالی مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت باشد اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند(3) ماده(24) این قانون، نسبت به منافع هر سال، مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

گفتنی است براساس بند 3 ماده 24 قانون مالیات های مستقیم اموالی که برای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین می شود و شهرداری ها مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان ها و مؤسسه های مذکور از شمول مالیات این فصل خارج است.

کد N149051