پس از کرانه باختری؛

آلودگی تاسیسات اتمی دیمونا آبهای اردن، عربستان و لیبی را تهدید می کند

آفریقا و خاورمیانه

معاون یک مرکز پژوهشی هسته ای در خاورمیانه تاکید کرد: آلودگی ناشی از فعالیت تاسیسات اتمی دیمونا پس از آلوده کردن آبهای کرانه باختری رود اردن، منابع آبی بسیاری از کشورهای عربی را در معرض تهدید قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، "محمود سعاده" معاون رئیس بخش خاورمیانه ای کمیته پزشکان مخالف جنگ اتمی (IPPNW) اعلام کرد: آلودگی ناشی از فعالیت تاسیسات اتمی دیمونا که سفره های زیرزمینی در جنوب فلسطین وارد شده، مناطق بزرگی از کشورهای عربی را تهدید می کند.

وی افزود: آلودگی ناشی از دیمونا پس از اینکه آبهای جنوب کرانه باختری را به شدت آلوده کرد، به آبهای زیر زمینی منطقه تبوک عربستان، الکرک، الطفیه و مادبا در اردن و منابع آبی لیبی رسیده است.

این پژوهشگر با اشاره به خطرات ناشی از آلودگی آبهای کشورهای عربی، خواستار تحرک جامعه بین المللی در راستای توقف فعالیتهای تاسیسات اتمی دیمونا شد که از سالها پیش عمر مفید فعالیت آن به پایان رسیده است.

وی آلودگیهای ایجاد شده در سفرهای زیر زمینی فلسطین، اردن، عربستان و لیبی را ناشی از دفن زباله های اتمی در مناطق مختلف فلسطین دانست که به مرور زمان اثرات منفی آن به دیگر کشورها سرایت می کند.