با تصویب نمایندگان مجلس

مالیات واحدهای استیجاری بر اساس درآمد اجاره تعیین می شود

مالیات واحدهای مسکونی

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنای تشخیص مالیات واحدهای استیجاری را درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی تعیین کرده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مقرر کردند درآمد اجاره براساس قرارداد مبنای تشخیص مالیات قرار گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد و یا از ارائه آن خوددرای شود، میزان اجاره بها براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد. همچنین در صورتی که مبلغ مندرج در قرارداد کمتر از 80 درصد ارقام مندرج در جدول املاک و مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی باشد میزان اجاره بها به همین نحو تعیین خواهد شد.

براساس تبصره 1 ماده 54 که ذیل بند 12 قانون اصلاح مالیات های مستقیم در صورتی که مستاجر جزو مشمولین تبصره 9 ماده 53 این قانون باشد اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

همچنین براساس تبصره 2 چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرارگرفته است مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.

براساس تبصره 3 این بند نیز در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و موضوع مورد اعتراض معدی قرارگیرد پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.** نحوه اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی

همچنین نمایندگان با تصویب ماده 54 در ذیل بند 13 نحوه تعیین مالیات واحدهای خالی مسکونی را مشخص کردند. براین اساس واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون) به عنوان واحد خالی شناسایی می شوند از سال دوم به بعد مشمول مالیات براجاره خواهند شد.

براین اساس میزان مالیات بر اجاره واحدهای خالی از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره، در سال دوم، یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم، برابر مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد یک و نیم برابر مالیات متعلقه تعیین می شود.

سیام(3)**2021**9132 ** 1418
کد N148881