رییس جمهوری تایوان خواستارتعیین ضوابط منطقه ای در دریای شرقی چین شد

چین

تهران -ایرنا - ˈما یینگ جئوˈ رییس جمهوری تایوان چهارشنبه بر لزوم تعیین ضوابط و مقررات منطقه ای به منظور اجتناب از مناقشه احتمالی بین کشورها بر سر ادعاهای ارضی در دریای شرقی چین شد.

به گزارش خبرگزاری کیودو، رییس جمهوری تایوان که در یک کنفرانس بین المللی یک روزه در مورد امنیت منطقه ای در ˈتایپهˈ سخن می گفت، افزود: رهبران کشورهای واقع در شرق آسیا باید بدانند آیا به دنبال صلح و آرامش هستند یا اینکه می خواهند شاهد مناقشه و هرج و مرج در این منطقه باشند.

وی گفت که چین ، ژاپن و تایوان بایستی اقدام های مشترکی را جهت بهره برداری از منابع طبیعی از جمله نفت و گاز در دریای شرقی چین صورت دهند تا امکان حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه ها طبق قانون بین المللی فراهم شود.

رییس جمهوری تایوان همچنین با اشاره به اقدام اخیر چین در ایجاد یک منطقه شناسایی دفاع هوایی بر فراز دریای شرقی چین، خواستار مذاکره جهت اجتناب از مناقشه یا قضاوت های نادرست و نیز صورت دادن اقدام هایی جهت تضمین آزادی پرواز و امنیت هوایی در این منطقه شد.

مناقشه چین و ژاپن بر سر مالکیت جزایر واقع در دریای شرقی چین اخیرا شدت گرفته و اقدام چین برای اعلام منطقه شناسایی دفاع هوایی اعتراض ژاپن و برخی از کشورها را برانگیخته است.

همچنین ورود کشتی های چینی به آب های سواحل جزایر مذکور که چینی ها آن را ˈدیائویوˈ نامیده و به زبان ژاپنی ˈسنکاکوˈ خوانده می شود، به یکی از موارد اختلاف بین دو کشور تبدیل شده است.

*آساق 1450**1392
کد N148872