لغو مصاحبه اعضای هیات دولت با خبرنگاران

دولت

مصاحبه اعضای دولت که به طور معمول چهارشنبه هر هفته بعد از برگزاری نشست هیات دولت با خبرنگاران انجام می شد، لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هفتگی چهارشنبه سخنگو و برخی اعضای هیات دولت با خبرنگاران که چهارشنبه هر هفته پس از جلسه هیات دولت برگزار می شد، این هفته لغو شد.

در پی برگزاری دومین سفر استانی هیات دولت یازدهم دومین جلسه هیات وزیران به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد اما نشست خبری سخنگوی و اعضای هیات دولت با خبرنگاران لغو شد.

لغو این نشست در حالی صورت گرفت که خبرنگاران با دعوتی که از سوی معاونت ارتباطات دفتر رئیس جمهور صورت گرفته بود به پاستور آمده بودند اما به یکباره با اعلام مسئولان روابط عمومی نهاد عدم برگزاری این نشست به خبرنگاران اعلام و توضیحی در خصوص دلایل آن ارایه نشد.