مقام ایرانی در سازمان ملل : به زبان تکریم با ایران سخن بگویید

آمریکا

نیویورک-ایرنا- وابسته مطبوعاتی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در پاسخ به مقاله دو نفر از روسای کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) در یادداشتی نوشت: با زبان تکریم با ایران سخن بگویید، نه با زبان تحریم.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایرنا از نیویورک، ˈحمید باباییˈ وابسته مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد با ارسال یادداشتی به روزنامه ˈنیویورک تایمزˈ به مقاله هفته گذشته ˈمایکل کاسنˈ رئیس کمیته روابط عمومی امریکا و اسرائیل (ایپک) و ˈلی روزنبرگˈ رییس هیات مدیره این کمیته، پاسخ داد.

وی دراین یادداشت تاکید کرد: نویسندگان مقاله ادعا کرده اند از زمینه چینی برای درگیری با جمهوری اسلامی حمایت نمی کنند؛ در حالی که اتهامات بی پایه و اساسی را مبنی بر فریبکاری و عدم شفافیت ایران و مقامات ایرانی مطرح نموده اند.

وابسته مطبوعاتی نمایندگی ایران افزوده است : ایران لنگرگاه صلح و ثبات در منطقه ای پرآشوب است. بیایید رویکرد فکری جدیدی در خصوص ایران انتخاب کنید؛ زیرا ایران هراسی دیگر رنگ باخته و چنانچه این انتظار وجود دارد که جمهوری اسلامی پاسخی مناسب و معنادار بدهد، باید گفت زبان تکریم و نه زبان تهدید و تحریم موفق خواهد بود.

بابائی در ادامه نامه خود آورده است: ادعای نویسندگان مقاله شاید بتواند نشاطی در اجلاس سالانه آیپک ایجاد کند ولی واقعیات موجود را تغییر نمی دهد. بنابر این منطق حکم می کند در زمانی که کشورهای 1+5 و ایران با هدف رسیدن به توافقی جامع سرگرم مذاکره هستند، از اظهارات مبالغه آمیز پرهیز کرد تا دنیایی امن تر برای همه فراهم کرد.

مایکل کاسن و لی روزنبرگ در مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز هفته گذشته نوشتند: هفته آینده بیش از 14 هزار امریکایی با شرکت در کنفرانس سالانه ایپک در واشنگتن پیامی را به کنگره و دولت امریکا خواهند داد که ضمن حمایت از روش دیپلماتیک اوباما، موفقیت این سیاست را مستلزم ادامه فشارهای کنگره به ایران در حین مذاکرات می دانند.

اروپام**9157**1908 ** 1064
کد N148733