كارگران حمل و نقل شهری در كرواسی اعتصاب كردند

سیاسی

دلیل این اعتصاب، اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت و و تعویق چهار تا شش ماهه پرداخت حقوق کارگران و کارمندان اعلام شده است.

اتحادیه‌های کارگری جمهوری کرواسی اعتصاب كردند.

به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز، دلیل این اعتصاب، اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت و و تعویق چهار تا شش ماهه پرداخت حقوق کارگران و کارمندان اعلام شده است.

از جمله کارگران و کارمندان سیستم حمل و نقل شهری در زاگرب، اعتصابی دو ساعته را آغاز کردند.

کد N148687