درخواست صلیب سرخ برای پایان خشونت علیه غیرنظامیان در سودان جنوبی

آفریقا و خاورمیانه

کمیته‌‌ بین‌المللی صلیب سرخ از تمامی طرف‌های درگیر در سودان جنوبی خواست تا به تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌المللی بشردوستانه احترام گذارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در جوبا، طبق قانون، طرف های درگیر در سودان جنوبی باید تضمین نمایند که غیرنظامیان و کسانی که دیگر در خصومت‌ها مشارکتی ندارند مورد احترام بوده و از تمامی اشکال خشونت مصون بمانند.

"ملکر مبِک" رئیس نمایندگی کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در سودان جنوبی گفت: گزارش‌های منتشر شده در رابطه با اعمال خشونت علیه غیرنظامیان و کسانی که دیگر در جنگ شرکت نمی‌کنند، قتل‌های عمد و خشونت‌های جنسی، ما را بهت‌زده کرده‌اند. همچنین گزارش شده که تأسیسات درمانی تخریب و بیماران مورد حمله قرار گرفته‌اند. این امر هم مایه نگرانی شدید ما شده است.

کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ به تمامی طرف‌های درگیر یادآوری می‌نماید که کارکنان درمانی و بشردوستانه همواره باید مورد احترام قرار گیرند تا بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند. همچنین دارایی‌ها، تأسیسات و وسایط نقلیه‌ مربوط به فعالیت‌های درمانی و بشردوستانه باید مصون باشند.

آقای مبک افزود: صدها هزار نفر به دلیل بی‌ثباتی در شرایط امنیتی و ترس از هدف حمله قرار گرفتن، همچنان بدون سرپناه و دسترسی به غذا، آب و یا مراقبت‌های درمانی اضطراری هستند. میزان نیازها نیز بالا و جدی است، به همین دلیل ضروری ا‌ست که فعالیت‌های بشردوستانه در ایمنی کامل ادامه یابند.

بر این اساس از آغاز خشونت‌ها در اواسط دسامبر (اواخر آذر)، کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت صلیب سرخ سودان جنوبی توانسته‌اند در همکاری نزدیک با هم به اساسی‌ترین نیازها در سراسر کشور پاسخ گویند. در حال حاضر، این کمیته در استان‌های جونقلی، بالادست نیل، یونیتی (وحده)، استوائیه مرکزی و غربی (شامل جوبا)، لیکز (البحیرات)، و واراب و نیز در بحر الغزال فعالیت می‌کند.