"مکان تونلهای مقاومت را لو دهید"

محتوای پیامکهای جدید ارسالی ارتش رژیم صهیونیستی برای مردم غزه

آفریقا و خاورمیانه

منابع امنیتی از ارسال پیامکهای جدید از سوی ارتش رژیم صهیونیستی برای ساکنان نوارغزه خبر می دهند که در آن از مردم خواسته شده مکان تونلهای مقاومت فلسطین را لو دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، مردم غزه به تازگی با دیدن پیامکهایی که در آنها خواسته شده مکان تونلهای گروههای مقاومت فلسطینی را لو دهند، شوکه شده اند.

بنابراین گزارش، این پیامکها از سوی ارتش رژیم صهیونیستی و با هدف از بین بردن این تونلها ارسال شده است.

وزارت کشور دولت حماس با صدور بیانیه ای به مردم درباره پاسخ دادن به این گونه پیامکها هشدار داده و از آنها خواسته هیچ پاسخی برای این پیامکها ارسال نکنند.