بیمه‌های عمر و زندگی مشمول مالیات بر ارث نمی‌شود

مالیات,مجلس نهم,مجلس شورای اسلامی،,قانونگذاری

همشهری آنلاین: براساس موافقت نمایندگان اموال خارج از شمول مالیات بر ارث تعیین شدند که بر این اساس بیمه‌های عمر و زندگی مشمول مالیات نمی‌شود.

ایران > قانونگذاری- همشهری آنلاین:
براساس موافقت نمایندگان اموال خارج از شمول مالیات بر ارث تعیین شدند که بر این اساس بیمه‌های عمر و زندگی مشمول مالیات نمی‌شود.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 6 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، بند 24 این قانون را اصلاح کردند.

به گزارش خبرگزاری مجلس، براساس ماده 24 قانون مالیات های مستقیم اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

1 -وجوه بازنشستگی و وظیفه وپس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت ومرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن ها حسب مورد که یک جا و یا بطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد.

2 -اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرارداد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند(4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفند ماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.

3 -اموالی که برای سازمان ها و مؤسسه های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان ها و مؤسسه های مذکور.

4 -اثاث البیت محل سکونت متوفی.