حاشیه‌های استقبال مردم از رئیس جمهور در بندرعباس/ اعتراض مردم به تجزیه استان و قول بررسی رئیس‌جمهور